Rejestracja
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SNOWEE Sp. z o.o. informacji handlowej (w tym oferty handlowej) środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz 1204 z poźn. zm.) oraz używanie w kontakcie ze mną komunikacji telefonicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych (w tym oferty marketingowej), zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z poźn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez SNOWEE Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Twoich danych osobowych informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest SNOWEE Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Karola Miarki 3a/5, 45-367 Opole, NIP: 7543187897, REGON: 380808897,tel: +48 539 923 175, email: info@snowee.pl
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@snowee.pl
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. realizacji usługi dostępu do Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  2. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 6 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, płci, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 5. Dane osobowe będą udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz SNOWEE Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów;
 6. Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu;
 7. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiadasz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Logowanie

Zaloguj się przez Facebook